1)ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ(ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОНОЇ АНКЕТИ ТА НАДАННЯ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ)


Для кожної посади можуть бути передбачені додаткові вимоги. Вимоги до кандидатів будуть зазначені на сторінці конкурсу на відповідну вакансію на сайті системі відбору кадрів.


НАДАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ:

Для участі в конкурсі необхідно підготувати наступний пакет документів: 

- Письмова заява про участь у конкурсі

- 2 копії паспорта громадянина України (при собі мати оригінал);
- 2 копії ідентифікаційного номеру (при собі мати оригінал);
- Особова картка визначеного зразка;
- Анкета;
- Автобіографія;
- Фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (2 шт.), 3,5х4,5 см (2шт.);
- Електронна декларація за попередній рік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції»;
- Копія трудової книжки (за наявності), при собі мати оригінал, а якщо кандидат працевлаштований, копія має бути засвідченою відділом кадрів підприємства, де наразі працює кандидат;
- Копії документів про освіту. (При собі слід мати оригінал, а якщо кандидат є студентом, копії повинні бути засвідчені навчальним закладом, де знаходяться на зберіганні оригінали);
- Копія військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців);
- Документи, що підтверджують додаткові вимоги до кандидатів (посвідчення водія тощо).

2)ТЕСТУВАННЯ

Тестування загальних навичок - це електронний тест, направлений на оцінку у кандидатів рівня логічних, вербальних та аналітичних здібностей.

Професійний тест включає перевірку знання законодавства, що регулює службову діяльність на обраній посаді, в тому числі на знання Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію»Закону України «Про запобігання корупції». Згідно Наказу МВС №1631 від 25.12.2015 р. до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів за кожний з тестів.

Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України та законів України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=site/questions

3) МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

Медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я.

Служба в поліції потребує високого рівня фізичного розвитку, сили й витривалості та відповідних рис психологічного профілю, тому до кандидатів виставлені особливі вимоги щодо стану здоров’я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей.

Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно Наказу МВС України № 285 від 03.04.2017 р. та Наказу МВС України № 1583 від 17.12.2015 р.

4)ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Фізична підготовка кандидатів до служби в поліції регулюється Наказом МВС № 90 від 09.02.2016 р. та змінами до нього.

5)ТЕСТУВАННЯ ОСОБИСТИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типу характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження. Складається з тесту та інтерв′ю за участю представників психологічної служби, підрозділу внутрішньої безпеки та представника служби, в яку відбирається кандидат.

Результати психологічного тесту не впливають на рейтинг кандидата та мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу.

6)СПІВБЕСІДА З ПОЛІЦЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Під час співбесіди поліцейська комісія спілкується з кандидатом, вивчає надані матеріали та результати попередніх етапів конкурсу.

Кандидати, рекомендовані поліцейською комісією до служби, включаються до рейтингу в межах кількості наявних вакансій. Рейтинг будується на результатах тестування загальних навичок, професійного тесту та оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів.

7) СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Перевірка відомостей про кандидатів щодо існування обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу до поліції